Terugverdientijd

Uit Duurzame Energie Wiki
Share/Save/Bookmark
Ga naar: navigatie, zoeken

De terugverdientijd is een veel gehoorde term in de overweging om duurzame maatregelen toe te passen. Vooral bij zonnepanelen, zonneboilers en isolatie. Er zijn drie veel voorkomende varianten.

 1. De economische terugverdientijd. De tijd waarin de investeringskosten van een besparende maatregel bespaard worden of de waarde van de door een duurzame opwek methode geproduceerde energie de investering overstijgt. Gebruikelijk wordt hierbij geprobeerd de toekomstige verandering van de waarde van de investering of de besparing te voorspellen en mee te nemen in de berekening.
 2. De energetische terugverdientijd. Dit is de tijd waarin een besparende maatregel of een duurzame opwek methode de energie produceert die gebruikt is voor de totstandkoming en mogelijk ook verwerking van de restproducten aan het einde van de levensduur.
 3. De gevoelsmatige terugverdientijd. Deze wordt meestal genoemd door mensen die een maatregel treffen op basis van idealen, waarbij de redenering is dat de voldoening van het treffen van een maatregel onbetaalbaar is en de terugverdientijd daardoor instantaan. Hierbij wordt vaak ook vermeld dat voor een nieuwe TV, bankstel, badkamer of auto ook geen terugverdientijd berekend wordt.

Economische terugverdientijd[bewerken]

De economische terugverdientijd is een complex begrip. De twee grootste problemen bij het bepalen van een terugverdientijd zijn de scope en de aannames.

Scope[bewerken]

Bij de berekening zijn er grofweg twee extremen. Enerzijds het zoveel mogelijk vereenvoudigen en daarmee zoveel mogelijk factoren weglaten. Anderzijds het opnemen van alle mogelijke invloeden en proberen hiervan een correcte schatting te maken. De grote verschillen tussen deze twee zijn dat bij het vereenvoudigen de kans op foute aannames klein is, omdat er met weinig tot geen variabele factoren wordt gerekend, maar mogelijk geen compleet beeld wordt geschetst, omdat er relevante factoren buiten beschouwing blijven. Bij het opnemen van alle mogelijke factoren is er daarentegen een grote kans dat de vele inschattingen van de factoren ervoor zorgt dat er onbewust in de richting van de gewenste uitkomst gerekend wordt.

Mogelijke factoren[bewerken]

 • Eventuele subsidies
 • Prijsstijging energie
 • Waardestijging van de de woning
 • Vermeden vermogensheffing
 • Rentederving
 • Financieringskosten
 • Onderhoud
 • Verzekering
 • Meetkosten (bij SDE)
 • Onvoorziene kosten

Aannames[bewerken]

Voor alle hierboven genoemde factoren moeten meestal aannames gedaan worden. Dit is zeer lastig of praktisch zelfs onmogelijk om correct te doen, omdat het vaak over lange periodes (>5jr) gaat. Er is in dergelijk lange periodes van alles mogelijk, wat ervoor zorgt dat een correcte voorspelling lastig te maken valt.

Gesjoemel[bewerken]

Het grote nadeel van terugverdientijd berekeningen is dat er veel mogelijkheden zijn om naar een gewenste uitkomst toe te rekenen door de aanpassing van de scope en de aannames. Ben daarom altijd kritisch als iemand voor u een berekening maakt van de terugverdientijd.

Zakelijk[bewerken]

In het geval dat de zonnepanelen zakelijk worden geïnstalleerd verandert er nog het een en ander aan de terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen. Zo kan er zakelijk vaak gebruik worden gemaakt van de Energie Investering Aftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Verder zijn er nog bijzondere regels die het willekeurig afschrijven mogelijk maken. In een gunstige situatie (Eenmanszaak met hoge winst en relatief laag verbruik), zijn op deze wijze bijzonder korte economische terugverdientijden en een zeer hoog rendement te behalen.

Energetische terugverdientijd[bewerken]

De energetische terugverdientijd is ook zeer complex om te berekenen en dit wordt doorgaans alleen door professionele onderzoeksinstellingen geprobeerd. Ook hier is het heel belangrijk om de scope goed te definiëren. Termen die aanverwant zijn met de energetische terugverdientijd zijn de EROEI (Energy Returned On Energy Invested) en EROI (Energy Return On Invested).

Zie voor meer informatie ook: Energetische terugverdientijd van zonnepanelen

Gevoelsmatige terugverdientijd[bewerken]

De gevoelsmatige terugverdientijd is geen meetbaar iets, maar is een belangrijk instrument voor mensen die het goede gevoel en het verwezenlijken van idealen mee willen wegen in de investeringsbeslissing. Echter niet alleen idealen spelen hierbij een rol, maar ook het verhogen van comfort wat meestal gepaard gaat met duurzame investeringen heeft hierin een belangrijke rol. Zo verhoogt goede isolatie het binnenklimaat in een woning vaak sterk en kan balansventilatie de luchtkwaliteit in een huis sterk verbeteren. Dit zijn vaak meer zwaar wegende argumenten voor een investeringsbeslissing dan het financiële voordeel. Al deze positieve effecten van duurzame investeringen die niet in financieel voordeel uit te drukken zijn hebben daardoor wel belangrijke invloed. Vandaar dat het ook goed is om over de gevoelsmatige terugverdientijd na te denken.