R-waarde

Uit Duurzame Energie Wiki
Share/Save/Bookmark
Ga naar: navigatie, zoeken
Illustratieve weergave van het temperatuurverloop in een geïsoleerde spouw

De R-waarde is de mate (grootheid) van warmteweerstand van een materiaal, oftewel het isolerend vermogen. De eenheid is meestal m²×K/W (vierkante-meter-Kelvin per Watt). De R-waarde verhoud zich tot de U-waarde als R = U-1 (R = 1 / U). Het voordeel van de R-waarde is dat de Rc (Rconstructie, de R-waarde van een constructie) eenvoudig te bepalen is door de som van de R-waarde van de delen te nemen. Een constructie bestaande uit een laag met een de R-waarden van respectievelijk R = 0,5 m²×K/W en een laag met R = 2 m²×K/W zal gezamelijk R = 2,5 m²×K/W bedragen. Belangrijk bij het bepalen van een Rc is ook dat de overgangsweerstand naar de omgeving toe (Rsi en Rse) niet worden meegeteld.

Subscripten[bewerken]

Bij een R-waarde staat vaak een subscript, zoals Rc voor de R-waarde van een constructie. De meest gangbare zijn:

  • Rc, de constructie, het hele pakket van materialen exclusief de overgangsweerstanden Rsi en Rse
  • Rm, het materiaal, de warmteweerstand van een materiaal
  • Rd, declared, de warmteweerstand van een materiaal zoals geclaimed door de fabrikant
  • Ri, Rsi, surface interior, interne oppervlakte weerstand, meestal 0,13 m²K/W[1]
  • Re, Rse, surface exterior, externe oppervlakte weerstand, meestal 0,04 m²K/W[1]
  • Rluchtspouw, de warmteweerstand van een luchtspouw, deze is afhankelijk van de dikte en oriëntatie

Bronnen[bewerken]

  1. 1,0 1,1 Gebruikershandleiding FLIR T- & B-series infrarood camera, Blz. 165