Passieve zonneenergie

Uit Duurzame Energie Wiki
Share/Save/Bookmark
Ga naar: navigatie, zoeken
Berekening van de warmtehuishouding van een Passiefhuis met behulp van het PHPP. In deze versie is een uitsplitsing gemaakt tussen interne warmtebronnen (Oranje) en Passieve zonnewinsten (Geel). Het resterende deel van de warmtevraag (Grijs) moet door de verwarming voorzien zijn. De benodigde warmte is aangegeven met de blauwe lijn. Het deel van de passieve zonnewinsten wat onder de blauwe lijn valt wordt nuttig gebruikt (hiervoor zou anders verwarming benodigd zijn).

Passieve zonneenergie is het zodanig bouwen dat zonnewarmte beter benut kan worden zonder het gebruik van speciale systemen zoals zonnepanelen of zonnecollectoren. Aan de zuid- en westzijde worden bijvoorbeeld (extra) ramen geplaatst. Hierdoor schijnt de zon naar binnen en warmt de ruimte op, op een vergelijkbare manier als in kassen gebeurt. Belangrijk bij het gebruik van passieve zonne-energie is het afstemmen van vraag en aanbod. De vraag naar warmte is doorgaans het grootst in de winter, minder in de lente en herfst en in de zomer eerder ongewenst dan gewenst in verband met het oververhitten van gebouwen. Bij het ontwerpen voor passieve zonne-energie wordt hiervoor slim gebruik gemaakt van de veranderende stand van de zon. 's Winters staat de zon laag aan de hemel en 's zomers staat deze hoog aan de hemel. Hierdoor schijnt de zon 's winters effectiever door een verticaal raam, dan 's zomers. Dit is echter meestal niet genoeg. Daarom wordt er vaak ook een overstek geplaatst boven het raam. Deze hindert de zon 's winters relatief weinig en laat deze grotendeels ongehinderd binnentreden in het gebouw, maar 's zomers als de zon hoog aan de hemel staat houd een beperkte overstek al effectief de zon en daarmee zijn warmte buiten.

Een goed geïsoleerd raam is vaak netto een warmtebron voor een gebouw (op jaarbasis). Wanneer een raam strategisch geplaatst wordt, dan kan deze op jaarbasis zelf een grote bijdrage leveren aan het verwarmen van een gebouw. Belangrijk is het goed plannen van de ramen en het begrijpen van de invloed op het klimaat van het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld met een rekenprogramma zoals het PHPP.

Het optimaal gebruiken van passieve zonnewinsten is één van de pijlers onder het Passief Bouwen.