Passiefhuis

Uit Duurzame Energie Wiki
Share/Save/Bookmark
Ga naar: navigatie, zoeken

Een passiefhuis is volgens het Passiefhuis Instituut te Darmstadt gespecificeerd als een gebouw wat op jaarbasis minder dan 15kWh/m2 nodig heeft aan verwarming. In vergelijking met traditionele nieuwbouw (volgends de huidige normen), welke ongeveer 40-60kWh/m2a aan verwarming nodig heeft, is dit zeer zuinig. Dit alles dient echter bereikt te worden door een combinatie van goed ontwerp en een secure bouw in plaats van met actieve technische systemen. Het resultaat is een gebouw wat zeer weinig energie nodig heeft en tegelijkertijd zowel heel comfortabel als gezond is.

Norm[bewerken]

Een Passiefhuis (of gebouw, want deze methode is voor alle gebouwen toepasbaar) moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De gemiddelde jaarlijkse warmtevraag mag niet meer dan 15 kWh/m² bedragen of de maximale warmtevraag moet minder dan 10 W/m² zijn.
  • De totale primaire jaarlijkse energiebehoefte mag niet hoger zijn dan 120 kWh/m² (Dit is het energiegebruik voor warmwater, verwarming, koeling, energie voor gebouwsystemen en huishoudenergie.)
  • Het gebouw mag niet meer dan 0,6 keer de inhoud per uur lekken bij 50Pa testdruk (dit moet met een Blowerdoor getest worden)

Berekening[bewerken]

Om aan deze norm te kunnen voldoen moet berekend worden wat de energieprestatie en dus energievraag van een te bouwen gebouw zal zijn. Het Passivhaus Instituut heeft daarvoor een rekenmethode ontwikkeld. Deze rekenmethode is beschikbaar gesteld in het PHPP rekenprogramma. Dit staat voor PassivHaus Projektierungs Paket. De Nederlandse versie van het PHPP 7 is verkrijgbaar op passiefhuisberekening.nl. In deze berekening moeten alle gegevens van het geplande gebouw ingegeven worden en dan zal er een berekening plaatsvinden die uitsluitsel geeft over de thermische eigenschappen van het gebouw. Het grote voordeel hierbij van het PHPP is dat deze zeer nauwkeurig is en een hoge voorspellende waarde heeft (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het EPC).

Pijlers[bewerken]

Er zijn 6 pijlers waarop een goed passief gebouw rust. Dit zijn:

  1. Orientatie van het gebouw, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van passieve zonnewinsten
  2. Compact bouwen
  3. Luchtdicht bouwen
  4. Thermische brugvrij bouwen
  5. Warmteterugwinning (WTW)
  6. Goed isoleren

De praktijk wijst uit dat het realiseren van al deze onderdelen in één gebouw alleen lukt met een goede afstemming tussen alle betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de algehele bouwkwaliteit verder omhoog gaat.